Category Archives: Alppila

Suur-Kallion osien osa-alueet ja pienalueet: Alppiharju

Osa-alueet

Helsingin karttapalvelusta käsin on helposti nähtävissä, että Alppiharjussa on varsin vaivatonta suorittaa täydellinen Hamiltonin kierros, joissa kärkinä ovat kaupunginosan osa-alueet. Alppiharjun osa-alueet ovat Alppila ja Harju — näiden välinen raja Sturenkatu.

  1. Valitse Sturenkadun ylittävä suojatie mielesi mukaan Aleksis Kiven kadun ja Helsinginkadun väliseltä osuudelta. Saat valita puolenkin vapaasti.
  2. Ylitä Sturenkatu: saavut joko Alppilaan tai Harjuun.
  3. Ylitä Sturenkatu: palaat lähtöosalueeseesi.

Jos käytät kahta eri suojatietä ylityksiin, voitaneen ne tulkita eri sivuiksi ja näin ollen kierros myös Eulerin kierrokseksi. Toisaalta voit suunnistaa saman suojatien kahteen kertaan ja näin menetellen tehdä siitä kaksi eri sivua.

Pienalueet

Alppiharjun pienalueet 0 (Harju), 1 ja 2 (Alppila) on myös hyvin helppo hamilton-kiertää: niiden yhteinen rajapyykki sijaitsee Sturenkadun ja Porvoonkadun risteyksessä.

  1. Aloita kierros Työläisäidinpuistosta, jossa maamerkkinä seisoo veistos Työläisäiti ja joka sijaitsee pienalueessa 0.
  2. Siirry puistosta Porvoonkadun ylittävälle, Sturenkadun suuntaiselle suojatielle ja kulje se. Käänny vasempaan ja ylitä Sturenkatu. Saavut pienalueeseen 1.
  3. Käänny taas vasempaan, ja ylitä Porvoonkatu jälleen. Olet pienaluuessa 2.
  4. Vasempaan on jälleen kääntyminen — edessäsi on suojatie, jonka ylittämällä pääset takaisin nollanteen pienalueeseen, ja olet suorittanut kierroksen.

Tämä reitti on myös Eulerin kierros. Kannattaa panna merkille sellainen seikka, että tämän kierroksen suorittamalla tulee samalla suorittaneeksi myös ensimmäisen kierroksen.